என் மேடை [ Super Stars ]

இணையவழிக் கல்வி வானொலியில் எனும் ஆன்லைன் கல்வி ரேடியோயில் தனது வாசிப்பு திறன், பேச்சாற்றலை வளப்படுத்திக்கொண்ட மாணவர்களுக்கு (தமிழ் & English) ஆசிரியர்கள் & பெற்றோர்களின் வழிகாட்டலுடன் கதை வாசிப்பு , பாடல்  பாடுதல், உரையாடல்கள்  போன்ற பகுதிகளில்  தனி கவனம் செலுத்தி அதில் சிறப்பான குரல்பதிவுகளை இங்கே தொகுத்துவருகிறோம்.